4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1362 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 25.07.2019 Tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Ekle