Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İdarenin Kullanılmamış Cihaz Talep Etmesi – İhalenin İptali Karar No              : 2020/MK-207 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/625212 İhale Kayıt Numaralı “Radyoterapi Hizmet Alımı (40150000 Puan)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/625212 ihale kayıt numaralı “Radyoterapi Hizmet Alımı (40150000 Puan)” ihalesine ilişkin olarak, […]

  • Teknik Şartnameye Uygun Ürün Olup Olmadığı Konusunda Teknik Görüş – Sarf Malzeme Alım İhalesi Karar No              : 2019/MK-113 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/116439 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Yılları (12 Aylık) Diş Kliniği Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/116439 ihale kayıt numaralı “2018-2019 Yılları (12 Aylık) […]

  • İdarenin Sözleşmeyi Feshi Durumunda İrat Kaydedilecek Kesin Teminatın Güncellenmesi Karar No              : 2020/DK.D-23 Karar: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yürütülen sözleşmelerde,  ölüm hali hariç olmak üzere Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında sözleşmelerin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların güncellenip güncellenmeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmektedir.  4734 sayılı Kamu […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı aynî hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları […]

  • İsteklinin Başvurusuyla İlgili Kurum Tarafından Esasa Girilerek İnceleme Yapılmamış Olması Karar No              : 2020/MK-200 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/352012 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Ve Sokakların Yol Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/352012 ihale kayıt numaralı “Cadde ve Sokakların Yol ve Kaldırım Düzenlemesi […]

  • İhaleye Teklif Veren İsteklilerin Teklif Mektuplarında İhale Dokümanının İçeriğini Tamamen Okuyup Kabul Ettiklerine Dair Beyanda Bulunmaları Ve Tekliflerini Buna Göre Vermiş Olmaları Danıştay 13. Daire 2019/3958 E.  ,  2019/4405 K. … YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: A.Ş. tarafından 12/06/2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan […]

  • Tebliğin Hizmet Alımlarına İlişkin Hükümlerinin Yapım İşlerine Uygulanamayacağı Karar No              : 2020/MK-197 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/228797 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/228797 ihale kayıt numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda […]

  • PERSONEL TAŞIMA İHALE Karar No              : 2020/MK-194 İHALEYİ YAPAN İDARE: Tedaş Genel Müdürlüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/350096 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsünde Görev Yapan Memur, Sözleşmeli Memur Ve Sendikasız İşçi Olarak Görevli Personellerin Sabah Ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş Ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye […]

  • Davacının Kendi Menfaatine Olan Bir Durumun İptalini İstemesi Gibi Bir Durumun Söz Konusu Olamayacağı Karar No              : 2020/MK-189 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/519680 İhale Kayıt Numaralı “Bingöl İli Adaklı İlçesi Karaçubuk Köyü Tarımsal Sulama Tesisi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bingöl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/519680 ihale kayıt numaralı “Bingöl […]

  • Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olduğunu Gösteren Belgelerin Sunulması Gerekliliği – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1339 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/297810 İhale Kayıt Numaralı “140 Adet Hizmet Aracı Kiralaması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “140 Adet Hizmet Aracı Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.08.2020 […]

1 2 3