Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

 • Sözleşme Tasarısındaki Kuralın, Kanun Şartlarını Öngörmeksizin İşin, Sözleşmede Düzenlenen Yapılma Ve Teslim Yerinde Değişiklik Öngörmesi Ve Açık Kanun Hükmüne Aykırı Olması Karar No              : 2020/MK-274 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından […]

 • İtirazen Şikâyet Başvurusunda Yer Alan Tüm İddiaların Da İncelenmesi Gerektiği Karar No              : 2020/MK-272 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/201294 İhale Kayıt Numaralı “Havza-Vezirköprü-Durağan (Havza-Vezirköprü) Devlet Yolu Km:5+000-19+800 Arası, Km:0+400 Havza Hastane Kavşağı, Km:2+000 Çakıralan Farklı Seviyeli Kavşağı, Km:26+580 Vezirköprü Hastane Kavşağı Toptes,Sanyap,Köp Ve Üstyapı(Bsk) İşl Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü […]

 • Hesaplama Farklılığının Teklif Bedelinin Binde Birinden Daha Az Olduğu Gibi Teklif Sıralamasını Da Değiştirmediği Karar No              : 2020/MK-271 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/133423 İhale Kayıt Numaralı “Bursa,Balıkesir Ve Çanakkale’De Ormanlık Alanlardan Geçen Hatların Altındaki Bitki Örtüsü Temizliği” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/492766 ihale […]

 • MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “ö) Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüste bulunan diğer okul/okullara devam eden özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşleri tespit etmek.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. […]

 • İhale İlanına İtirazın Süresi – KİK Kararı Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]

 • Geçici Teminat Mektubu Tutarının Anılan İstekliye Ait Teklif Bedelinin %3’ünden Az Olmaması Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi […]

 •  Ortağın TC Kimlik Numarasının Sorgulanması – Karşı Oy Karar No              : 2020/UY.I-1844 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/453674 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Harran Üniversitesi Eski Meslek Yüksek Okulu (Myo) Binasının İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile […]

 • aşırı düşük

  Teklif Dosyasındaki Belgelerin Asıl Değil Onaylı Belge Olması Karar No             : 2020/UY.I-1853 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/348441 İhale Kayıt Numaralı “25 Adet Çok Amaçlı Spor Alanı, 3 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Müştemilatı, 1 Adet Doğal Yüzeyli Çim Sahası ve Müştemilatı İle 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Müştemilatları” İhalesi KURUM […]

 • Teknik Şartnamesinde Yer Alan Ve Çayın “Çaykur Malı Çay Olacaktır” Şeklindeki Düzenlemesinin Belli Bir Markaya İşaret Ettiğinin Açık Olduğu Karar No             : 2020/MK-264 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/85754 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/85754 ihale kayıt […]

 • Ekonomik Şartlar Kapsamında Sonra Düzenlenen Hakedişler İçin Kur Farkı Verilmesi – Kamu Zararı Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              748 İlam No                126 Tutanak Tarihi   23.6.2020 Hakediş Ödemesi Denetçi tarafından, “…. Camiilerinin Restorasyonu İşi”nde Sözleşmesinde yer almamasına rağmen “Döviz Kuru Farkı” ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de; …. Camiilerinin Restorasyonu işi 2014 […]

1 2 3