Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Davacının İhale Dokümanına İlişkin Olarak 16.11.2011 Tarihinde Yaptığı Şikâyet Başvurusu Karar No              : 2020/MK-242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/149723 İhale Kayıt Numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik,Çamaşırhane Hizmetleri,Haşere İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çekirge Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2011/149723 ihale kayıt numaralı “2012-2013 Yılları (24 Aylık) Genel Temizlik, Çamaşırhane Hizmetleri, […]

  • Fiyat Dışı Unsurların Rekabeti Ortadan Kaldıracak Şekilde Belirlenmesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1720 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/388498 İhale Kayıt Numaralı “Şebinkarahisar (Giresun) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 10.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şebinkarahisar (Giresun) Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” […]

  • Malzeme Alım İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UM.I-1716 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/291971 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tekstil Malzemesi ve 110 Kalem Basit  Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Kalem Tekstil Malzemesi ve 110 Kalem Basit  Sarf […]

  • İsteklinin İhaleye Giren Diğer Firmaların Teklif Dosyalarının İçeriğini Bilemeyecek Durumda Bulunması Karar No              : 2019/MK-321 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/164749 İhale Kayıt Numaralı “Mcbü Hafsa Sultan Hastanesi Yemek Hizmet Alımı (18 Aylık)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi tarafından yapılan 2019/164749 ihale kayıt numaralı “MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yemek […]

  • Tüzel Kişinin İstekli Sıfatını Haiz Olması Karar No              : 2017/MK-509 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/248331 İhale Kayıt Numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/248331 ihale kayıt numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” […]

  • İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken, Davacı Şirketin İhaleyi Kazanmış Olduğundan Bahisle Hukuken Korunması Gereken Bir Hakkının Ve Dolayısıyla Başvuru Ehliyetinin Bulunmadığı Gerekçesiyle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usul Yönünden Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunma Karar No              : 2020/MK-236 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/584002 İhale Kayıt Numaralı “Islahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu Km:24+350-84+000 Arası Toprak İşleri, Sanat […]

  • Esasın İncelenmesi Neticesinde Karar Verilmesi Gerekirken Söz Konusu İddiaların İncelenmeyerek Başvurunun Görev Yönünden Reddedilmesine Karar No              : 2020/MK-239 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/569288 İhale Kayıt Numaralı “Mersin İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı Mamul Yemek Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/569288 ihale kayıt numaralı […]

  • İstekli Sıfatı Ve İsteklinin Hukuki Başvuru Yolları –  Danıştay Kararı T.C. DANIŞTAY Onüçüncü Dairesi Esas No  20153669 Karar No  20153193 Tarih  17.09.2015 KAVRAM İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ DAVANIN İSTEKLİ YA DA İSTEKLİ OLABİLECEKLER ARASINDA BULUNMAYAN DAVACI TARAFINDAN ANILAN İHALENİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILDIĞI İŞİN ESASININ İNCELENMESİ SURETİYLE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HÜKMÜN BOZULDUĞU İÇTİHAT METNİ ÖZET […]

  • yeterlik bilgileri tablosunda eksiklik nedeniyle idare ve idare mahkemeleri arasındaki görüş farkı ve 30.09.2020 tarihli değişiklikle birlikte değerlendirme dışı bırakılmanın hukukiliği tartışılmıştır.

  • Yapım İşinin Gerçekleştirileceği Yere Yakın Bir Başka Üreticiden Beton Harcı Temin Edilmesi Karar No              : 2020/MK-235 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir […]

1 2