Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

 • Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek Donanımların Teknik Şartname’de Yer Alan Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Denetlenmesi Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak […]

 • aşırı düşük

  Teknik Şartnamedeki Sürelerin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin […]

 • aşırı düşük

  İdari Şartnamenin Tip Şartnameye Uygun Hazırlanmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin […]

 • Numune Teslim Tutanağının Teslim Şekli –  İsteklide Tereddüt Oluşturma İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri […]

 • Teklif Zarfı İçerisinde İş Deneyim Belgesi Olarak EKAP Güncelleme Sayfası Sunulmuş Olması Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Şoförlü ve Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü […]

 • Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde değişiklik yapılarak, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde […]

 • Süresinden Sonra İdareye Başvuru Yapılmış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-1176 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/4375 İhale Kayıt Numaralı “İzmit Bölgesi Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmit […]

 • İhale İptal Kararının İlgilisine Tebliğinden İtibaren 5 Gün İçerisinde Kuruma Başvuru Yapılması GerektiğiKarar No : 2021/UH.IV-1175 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.06.2021 […]

 • İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Yatırılmamış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-1174 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/27941 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kastamonu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince […]