Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

 • Nakliye Formülü Yerine Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapması

  Karar No              : 2022/UY.II-844 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/292705 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hca İnş. A.Ş.nin 16.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.02.2021 tarihli […]

 • Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek Donanımların Teknik Şartname’de Yer Alan Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Denetlenmesi Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak […]

 • aşırı düşük

  Teknik Şartnamedeki Sürelerin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin […]

 • aşırı düşük

  İdari Şartnamenin Tip Şartnameye Uygun Hazırlanmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin […]

 • Süresinden Sonra İdareye Başvuru Yapılmış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-1176 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/4375 İhale Kayıt Numaralı “İzmit Bölgesi Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmit […]

 • Maliyet Artışı Nedeniyle İptal Edilen İhaleyle İlgili Verilen İptal Kararının İptali Karar No              : 2021/UY.II-1149 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/292705 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Vestan […]

 • Yaklaşık Maliyetin Güncelliğini Yitirdiği Gerekçesiyle İhalenin İptali Karar No              : 2021/UY.II-1150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/292705 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Karakuz Barajı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Arhat Enerji Anonim Şirketi tarafından […]

 • Ortaklık Yapısına Ve Yönetimdeki Görevlilere Yer Verilmediği İddiası Karar No              : 2021/UM.II-1153 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/87066 İhale Kayıt Numaralı “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı İçin 1 Kalem Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı […]

 • İdareye Sunulan Anonim Şirketler Tarafından Her Durumda Bu Bilgileri Gösterir Pay Defterinin Noter Onaylı Olarak Sunulmadığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-1154 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/42538 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile […]

 • KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2. nci maddesinde yer alan “şartnamelerin “ihaleye katılmaya ilişkin hususlar” başlıklı maddelerinde belirtilen “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”” ibaresi “şartnamelerde yer alan “yönetimindeki görevliler […]

1 2 3