Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halil […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5 inci maddesi ile İçişleri Bakanlığına verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerinin yetki ve sorumluluklarını, trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi,  görev ve yetkisi, trafik kuruluşlarının sorumluluk […]

  • Kanun No. 7247                                                                                                      Kabul Tarihi: 18/6/2020 MADDE 1 – 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bankanın 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.” MADDE 2 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak […]

  • Kanun No. 7246                                                                      Kabul Tarihi: 16/6/2020 MADDE 1 – 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaftır: […]

  • Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan iki ayrı kararda SEGBİS sisteminin kullanılmasının sanığın ve hükümlünün duruşmada hazır bulunma hakkının dolayısıyla adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine dair kararlar 23.06.2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kararlara ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınıız: 1 2

  • Karar No              : 2020/UY.II-1055 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/548489 İhale Kayıt Numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı  Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500  Arası […]

  • Karar No              : 2020/UM.II-1047 İHALEYİ YAPAN İDARE: Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/140846 İhale Kayıt Numaralı “Sığır Cinsi İle Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Kimliklendirilmesi İçin Kullanılmak Üzere Elektronik ve Klasik (Görsel) Kulak Küpesi Mal Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı […]

  • Karar No              : 2020/MK-129 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” ihalesine ilişkin olarak MVA Sağlık ve Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 23.08.2019 […]

  • Karar No              : 2020/MK-124 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/372131 İhale Kayıt Numaralı “2,3,4,5 Ve 7 Bölge Mıntıkalarında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Kauçuk Kaplama Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/372131 ihale kayıt numaralı “2, 3, 4, 5 ve 7. Bölge Mıntıkalarında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Kauçuk Kaplama Yapılması […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve İstihdam Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İstihdam MADDE 2 – (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma […]

1 2 3