Kamu Kurumunun Birim Fiyatının Kullanılması

Karar No              : 2022/UY.II-570

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/599045 İhale Kayıt Numaralı “Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km: 0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km: 0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Akh Mad. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 26.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.04.2021 tarih ve 21750 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 16.03.2022 tarihli ve 2022/MK-85 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/795-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşağıda yer verilen iddialar doğrultusunda aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, ihaleye katılmak için gerekli yeterlik kriterlerini sağlayamadığı;

2) Açıklama istenilen YYU/1 ve YYU/2 iş kalemleri içerisinde yer alan “Amortisman, yedek parça vs. (Konkasör (primer 15’x24′ + sekonder 24’x16′ eleme ve yükleme tertibatlı, 25m³/saat 1′ ve 40 m³ /saat 2′ randımanlı)” analiz girdisine ilişkin 03.030 poz numarası ve 2020 yılı rayiç bedeli olan 323.080,00 TL ile açıklama yapıldığı, ancak ilgili poz numarasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılına kadar yayımlanan bu tarihten sonra yayımlanmayan rayiç bedel olduğu, anılan isteklinin poz numarası ile hangi kuruma ait fiyatın kullanıldığının belirtilmediği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının fiyatının güncellenerek mi kullanıldığı, yoksa Karayolları tarafından anılan poz yerine kullanılan rayiç bedelin mi kullanıldığının belirtilmediği, bu nedenle kullanılan bedelin tevsik edilmediği gerekçesiyle teklifinin reddedilmesi gerektiği,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklama istenilen YYU/1 ve YYU/2 iş kalemleri içerisinde yer alan “Amortisman, yedek parça vs. (Konkasör (primer 15’x24′ + sekonder 24’x16′ eleme ve yükleme tertibatlı, 25m³/saat 1′ ve 40 m³ /saat 2′ randımanlı)” analiz girdisine ilişkin 03.030 poz numarası ve 2020 yılı rayiç bedeli olan 323.080,00 TL ile açıklama yapıldığı, söz konusu analiz girdisine ilişkin hangi kamu kurumunun rayiç fiyatının kullanıldığının belirtilmediği görülmektedir.

Bahse konu analiz girdisinin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından en son 2015 yılında yayımlandığı, daha sonraki yıllarda yayımlanmadığı, ancak 2015 yılından sonra Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından güncellenerek kullanıldığı görülmüştür.

Şikayete konu analiz girdisine ilişkin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama kapsamında poz numarasına ve pozun açık adına yer verildiği, 2020 yılının rayicinin kullanıldığının da belirtildiği, bu haliyle söz konusu “Amortisman, yedek parça vs. (Konkasör (primer 15’x24′ + sekonder 24’x16′ eleme ve yükleme tertibatlı, 25m³/saat 1′ ve 40 m³ /saat 2′ randımanlı)” analiz girdisinin kamu kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yayımlanan rayiç fiyatın kullanılarak açıklandığı tespit edilebildiğinden, hangi kamu kurum ve kuruluşun birim fiyatının kullanıldığının istekli tarafından ayrıca belirtilmemesinin esasa etkili olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Paylaş:
YAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ

Yorum Ekle