Karar No              : 2022/UH.II-313

Başvuruya Konu İhale:

2022/18050 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü (Yakıt Hariç) Hizmet Aracı Kiralama” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 07.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü (Yakıt Hariç) Hizmet Aracı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Hilal-Tur Seyahat Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 31.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.02.2022 tarih ve 6182 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/166 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “3.1 5 adet Binek Sedan Araç için istenen özellikler; Binek araçlardan kasıt Toyota Corolla ve Fiat Egea veya dengi özellik ve standartta araçlar olacak…

3.2.  1 adet Station Wagon Araç için istenen özellikler; Station Wagon Araçlardan kasıt Toyota Corolla ve Fiat Egea veya dengi özellik ve standartta araç olacaktır.

3.3. 3 adet Mini Van Panelvan Kombi Hafif Ticari Araç için istenen özellikler; Mini Van Panelvan araçlardan kasıt Tofaş-Fiat Doblo Ford Courier veya dengi özellik ve standartta araçlar olacaktır.

3.4 1 adet Arazi Suv & Pıckup 4*4 Araç için istenilen Özellikler; Arazi Suv & Pıckup Araçdan kasıt İsuzu Dmax, Ninsan Navara veya dengi özellik ve standartta araç olacaktır…” düzenlemelerinin bulunduğu, söz konusu ihalede teknik özelliklerin belirlenememesi gibi bir durumun bulunmadığı, aksine teknik özelliklerin ayrıntılı şekilde belirlendiği, bu açıdan marka belirtmek suretiyle “dengi” ifadesinin kullanılmasının Kamu İhale Kanunu’na aykırı oluğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” hükmü,

Teknik Şartname’nin “Araçların Teknik Özellikleri ve Miktarı” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.  5 adet Binek Sedan Araç için istenen özellikler; Binek araçlardan kasıt Toyota Corolla ve Fiat Egea veya dengi özellik ve standartta araçlar olacak, Ayrıca Genel Müdürlük ve İstanbul Temsilciliğinde çalışacak binek araçlardan 3 (üç) adeti Siyah renkte olacaktır.

düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca, şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilebilecek, belli bir marka, model belirtilemeyecek, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecek, ancak ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilecektir.

Anılan Kanun maddesinin, madde gerekçesinde; “…Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmesinin isteklileri tanımlayabileceği dikkate alınarak, bunların belirtilemeyeceği ve belli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği açık olarak düzenlenmiştir.” ifadesine yer verilerek, isteklilerin tanımlanmasına engel olmak ve rekabeti artırmak gerekçesiyle anılan Kanun hükmüne yer verildiği anlaşılmaktadır.

Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesi kapsamında ihale konusu iş kapsamında temin edilmesi istenen araçlarda aranan teknik özelliklerin belirtildiği, istenen çeşitli tipteki araçlar için marka ve model belirtmek suretiyle örnek gösterilerek “…veya dengi özellik ve standartta araç” ifadesinin kullanıldığı görülmüştür.

Teknik Şartname’nin anılan düzenlemesinde ihale konusu iş kapsamında temin edilmesi istenen araçlarda aranan teknik özelliklerin belirtildiği, bununla birlikte istenen çeşitli araçlar için marka ve model belirtmek suretiyle örnek gösterilerek “…veya dengi özellik ve standartta araç” ifadesinin kullanıldığı görülmüş olup, araç marka ve modeline yer verilen söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

İhale danışmanı ve ihale danışmanı ankara sayfamızı da ziyaret ederek içeriklerimizi okumaya devam edebilirsiniz.