Kamu İhale Kurulunun 08/12/2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı kararı ile, “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu 05/03/2020 tarih ve 2020/DK.D-56 sayılı Kurul kararının 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren iptaline, anılan tarihte ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde iptal edilen karar eki listedeki işler bakımından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde yer alan kuralların dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, ilan veya duyuru tarihi 20 Aralık 2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumu Duyurular sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Ekle