Yemek İhalesi  – Teknik Şartnamenin İsteklilerde Tereddüt Oluşturacak Şekilde Hazırlanmış Olması

Karar No              : 2020/MK-150

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664254 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Aslan Catering Temizlik Gıda İlaçlama Turz. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UH.II-519 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Aslan Catering Temizlik Gıda İlaçlama Turz. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 05.06.2020 tarihli E:2020/811 sayılı kararı ile

3. İddia yönünden değerlendirme;

Hastaneler Teknik Şartnamesi’nde gramaj ve çiğ yiyecek miktarını gösteren Tablo 7.1 ve Tablo 7.2’de 15 günlük örnek kahvaltı menüsünde belirtilen ürünlerin bulunduğu ancak Hastaneler Teknik Şartnamesi’nin 118’inci sayfasında “Normal kahvaltı; seker, çay ve ekmek dışında 4 ayrı çeşit olarak verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan Şartname’nin 51-53’üncü sayfalarında yer alan 15 günlük örnek kahvaltı menüsünün 2, 3, 4, 6, 7, 9 ve 10’uncu gün menülerinin Şartname’nin 118.sayfasında belirtilen normal kahvaltı düzenlemesinden farklı olduğu, bu durumun içecek dahil veya hariç kaç çeşit kahvaltı verileceği hususunda bir belirsizlik meydana getirdiği anlaşıldığından dava konusu kararda bu yönden hukuka uygunluk görülmemiştir.

Yorum Ekle