01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

1) İlanı veya duyurusu 15 Nisan 2023 tarihinden sonraki ihalelere yönelik idarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak;

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik başvurular,

b) Tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla yapılan başvurular,

gerekli teknik altyapının tamamlandığına ilişkin Kurul kararının Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar elden veya posta yoluyla yapılmaya devam edilecektir.

2) İlana yönelik başvurular açısından süreler; Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde ise düzeltme ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili mevzuat değişikliklerine erişim için tıklayınız.

Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yardım kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanabilir.

E-Şikayet Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

E-İtirazen Şikayet Başvurusu Düzenlenmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu

İdarelerin Gelen Şikayetleri Görüntülemesi ve Şikayete Cevap Tebligatı Kullanım Kılavuzu

İhalelere Yönelik Başvuruların Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğu Hakkında Tebliğde Değişikliklere yönelik içerik Kamu İhale Kurumu kaynaklı olarak yayına alınmıştır. Bu sayfa üzerinden ilgili karara ait Kamu İhale Kurumu linkine erişebilir ve içeriği ana kaynağından da okuyabilirsiniz. Tarık Demirel web sitesinde şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine yönelik kararlar bulabilir, sorularınızı iletişim sayfamızdan bizlere ulaşarak sorabilirsiniz. Ayrıca ihale süreçleriyle ilgili ihale danışmanı hizmeti hakkında detaylı bilgiyi de yine ofisimizi arayarak öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kamu ihale avukatı da olan Tarık Demirel’den randevu ve bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.