Karar No              : 2020/UH.II-890

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama San. Ltd. Şti.nin 06.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.03.2020 tarih ve 14384 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/528 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2.2) Anılan isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunduğu gelir tablolarının istenilen kriteri karşılamadığı,

2.2’nci iddiasına ilişkin olarak:

– İhale üzerinde bırakılan Öz Aydın Gurup Turizm İnş. Nak. Org. Yemek ve Tem. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmine ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden ulaşılan 2018 yılı gelir tablosunda toplam cironun teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu tespit edilmiştir.

– Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Gök-Er Taşımacılık Sınır Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmine ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden ulaşılan 2018 yılı gelir tablosunda toplam cironun teklif bedelinin %15’inden  fazla olduğu tespit edilmiştir.

– Geçerli teklif sahibi Mar-Kur Turizm Oto. Nak. İnş. Özel Sağ. Tem. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda  iş hacmine ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden ulaşılan 2018 yılı gelir tablosunda toplam cironun teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, anılan istekliler tarafından iş hacmine ilişkin istenilen oranın sağlandığı anlaşılmış olup, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle