Ana Yemeğin Maliyetine Dahil Edilmesi Gereken Garnitür Maliyetinin Tekliflerin Hazırlaması Aşamasında İsteklilerce Öngörülerek Buna Göre Maliyet Oluşturulmasının Mümkün Olduğu

Karar No              : 2021/UH.II-377

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/659980 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüze Bağlı Yatılı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı 10 Aylık Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 31.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Müdürlüğümüze Bağlı Yatılı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı 10 Aylık Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Serhal İnş Taah. San. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 25.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2021 tarih ve 1111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/63 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale dokümanı ekinde her bir kuruluş için düzenlenmiş iki haftalık örnek yemek menülerine yer verildiği, ancak bu menülerde Teknik Şartname’nin 6’ncı sayfasında yer alan ve haftada 5 defa ilaveten verilmesi istenilen garnitüre yer verilmediği, bu durumun sağlıklı bir fiyat teklifi hazırlanmasına engel teşkil ettiği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Diyet Yemekleri” başlıklı bölümünde “Hastaya bireysel olarak hazırlanan diyetlerin hastanın tedavisi için gerekli günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini sağlayacak yiyeceklerin mönüleri, uygun miktar, çeşit, tat, kıvam ve görünüşte olmak üzere her türlü yiyeceği kapsayabilir.

Diyet yemeklerinin pişirilme şekli, miktarı ve servisinin Diyetisyenin öngördüğü diyet tedavisi ilkelerine uygun olması zorunludur. Diyet yemekleri tuzlu ve tuzsuz olarak iki ayrı tatta pişirilecektir. Diyet yemekleri mönüsü öğle ve akşam ayrı ayrı pişirilecek ve mönüler farklı olacaktır.

Diyet yemeği yiyenlerin yemek servisleri izotermik tepsiler ile yapılacak ve her tepside isim yazılı etiket bulunacak, firma tarafından idarenin belirteceği yemekhanelere götürülerek ilgili kişiye servis edilecektir. Enfeksiyon hastalıkları riskinde ve ilk kabulde kapaklı köpük yemek tepsileri (5 gözlü) ile servis yapılacaktır. Sulu gıda verilen hastalar için firma tarafından sağlanacak kapalı köpük kaseler (200-500 ml) kullanılacaktır.

GARNİTÜR: Diyetisyen uygun gördüğü bir çeşit ana yemeğin yanına, mevsim sebzelerinden ( en fazla 100 gr.) haftada en fazla beş defa olmak üzere uygun garnitürü yüklenici firmadan talep eder.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan şartname düzenlemesinden diyet yemeklerinin öğle ve akşam için ayrı ayrı olacağı, diyetisyenin uygun gördüğü bir çeşit ana yemeğin yanında mevsim sebzelerinden oluşan garnitürü (en fazla 100 gr) haftada en fazla beş defa olmak üzere yüklenici firmadan talep edebileceği anlaşılmaktadır.

İdarece hazırlanan örnek menülerde öğle ve akşam yemekleri için ana yemek başlıklarının yer aldığı, garnitürün ise diyetisyenin belirlediği bir ana yemeğin yanında verileceği düzenlendiğinden ayrı bir ana yemek niteliğinde olmadığı, dolayısıyla örnek menüde yer almadığı anlaşılmaktadır. Ana yemeğin maliyetine dahil edilmesi gereken garnitür maliyetinin tekliflerin hazırlaması aşamasında isteklilerce öngörülerek buna göre maliyet oluşturulmasının mümkün olduğu ve bu durumun teklif hazırlanmasına herhangi bir engel teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Yorum Ekle