yeterlik bilgileri tablosunda bilgi eksikliği

yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgilerinin girilmemesi bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemez.

Yorum Ekle