Karar No              : 2020/UH.II-789

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/66665 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Bölge Devlet Hastanesi İçin  8 Ay 30 Personel İle Malzemeli Yemek Yapımı Ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak MVM Gıda İnşaat Turizm Petrol Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2020 tarih ve 15364 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/567 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalede doküman satın alarak istekli olabilecek sıfatı kazandıkları ancak aşağıda özetlenen aykırılıklar nedeniyle ihaleye katılamadıkları;

ı) Teknik Şartname’de Ramazan ayında oruç tutan personel için farklı bir yemek öğünü düzenlemesi yapıldığı ancak bu öğünlerde fazladan yemek girdisi olmasına rağmen normal yemek ve normal kahvaltı birimi üzerinden ödeme yapılmasının sağlıklı teklif hazırlamayı engellediği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik ölçütlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik ölçütlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici konular içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde ise ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı kuralı yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden ihale dokümanının gerek teklif hazırlanması gerekse sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kullanılacak belgeler bütünü olduğu, bu belgelerde isteklilerin rekabet eşit muamele ilkelerine uygun biçimde ve sağlıklı teklif değerlendirmesini mümkün kılacak şekilde düzenleme yapılmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı edinilmiş ancak ihale dokümanındaki aykırılık bulunması iddiasıyla teklif verilmemiş ve bu aykırılık iddiaları itirazen şikayet başvurusuna konu edilmiştir.

Aşağıda başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan her bir aykırılık konusu incelenmiştir.

ı) Teknik Şartname’de Ramazan ayında oruç tutan personel için farklı bir yemek öğünü düzenlemesi yapıldığı ancak bu öğünlerde fazladan yemek girdisi olmasına rağmen normal yemek ve normal kahvaltı birimi üzerinden ödeme yapılmasının sağlıklı teklif hazırlamayı engellediği hakkında;

Teknik Şartname’nin 11.4’üncü maddesinde, “Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve gece için sahur kahvaltısı verilecektir. Sahur kahvaltısında normal kahvaltıya ilave olarak börek, çorba, patates cipsi dönüşümlü olarak ekstra verilecek, toplam kahvaltı 4 çeşitten oluşacaktır. Ödemesi kahvaltı fiyatı üzerinden yapılacaktır. İftar için üç çeşit yemeğe ilave olarak çorba 4.çeşit olarak verilecektir. Ödemesi normal yemek fiyatı üzerinden yapılacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır. Aktarılan düzenleme çerçevesinde Ramazan ayı içinde kahvaltı ve normal yemek öğünlerinin hazırlanmasında içerik değişikliği yapıldığı, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri konusunda da tereddüt olmadığı, bu haliyle de düzenlemelerin teklif hazırlamayı ve ihaleye katılımı engelleyici yönü bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle