Karar No              : 2018/UH.I-785

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/563896 İhale Kayıt Numaralı “Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, Çorlu Huzurevi Müdürlüğü, Tekirdağ Kadın Konukevi Müdürlüğü, Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Ait Malzeme Dâhil Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık tarafından 08.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, Çorlu Huzurevi Müdürlüğü, Tekirdağ Kadın Konukevi Müdürlüğü, Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Ait Malzeme Dâhil Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 02.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.03.2018 tarih ve 17635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/434 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin Çorlu Huzurevi Müdürlüğü kısmında ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, zira

j) Zeytinyağının “Riviera” cinsinden, pirincin ise “Baldo” cinsinden olması gerektiği, ayrıca kaşar peyniri ve beyaz peynir için de yağlı ve tam yağlı özelliklerinin belirlendiği ancak sunulan ticaret borsasında “zeytinyağı” ve “pirinç” ifadelerinin yazıldığı, söz konusu özellikleri taşıyıp taşımadığının anlaşılmadığı, yine peynirler için de salt kaşar peyniri ve beyaz peynir yazıldığı, ayrıca süt için pastörize, yoğurt için yağlı, sucuk için dana eti, vanilya için 5 gramlık ambalaj, gül suyu için 250 gram şişe, buğday için aşurelik buğday, maydanoz, dereotu, kıvırcık ve aysberg marul ana girdileri için kg belirlenmesine karşılık söz konusu belirlemelere uygun olmayan açıklamada bulunulduğu,

Yoğurt girdisi için Van Ticaret Borsası 13.11.2017 tarihli bülteni ile “yoğurt” fiyatının ortalaması üzerinden fiyat tevsikinde bulunulmuş olmakla birlikte yoğurdun yağlı olup olmadığına yönelik bir belirlemeye yer verilmemiş olduğundan Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilemediği,

Yorum Ekle