elektronik ihale zorunluluğu

Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Yarısına Eşit veya Üzerinde Olan İhalelerde Elektronik İhale Zorunluluğu Başlıyor

Yorum Ekle