Yılı                          2018

Dairesi                  6

Karar No              718

İlam No                                60

Tutanak Tarihi   21.1.2020

Teknik Personel Çalıştırılmaması

Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, …. ihale tarihli ….TL sözleşme bedelli “Muhtelif Alımlarda EPDM Yüzeyli Dökme Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi İşi”nde idare ve yüklenici arasında imzalanan …. tarihli sözleşme hükmü gereği iş programına uygun olarak iş yerinde bulunması gereken teknik personelin iş yerinde bulunmamasına rağmen idare tarafından yükleniciye herhangi bir yaptırım uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Gönderilen savunmalardan ve raporun sonuç kısmından, teknik personelin işin yapım aşamalarına göre işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında işyerinde bulundurulduğu anlaşıldığından ….. TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle