Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Cihazın TİTTUBB’a Kayıt Zorunluluğu – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2017/MK-510 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/525745 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Üniti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2016/525745 ihale kayıt numaralı “Tuzla Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş […]