Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Yılı                          2018 Dairesi                  6 Karar No              718 İlam No                                60 Tutanak Tarihi   21.1.2020 Teknik Personel Çalıştırılmaması Denetçi tarafından düzenlenen sorguda, …. ihale tarihli ….TL sözleşme bedelli “Muhtelif Alımlarda EPDM Yüzeyli Dökme Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi İşi”nde idare ve yüklenici arasında imzalanan …. tarihli sözleşme hükmü gereği iş programına uygun olarak iş yerinde […]