Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi ve Fiyat Dışı Unsur Uygulanmasına Dair Mahkeme Kararı Karar No              : 2017/MK-19 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/67335 İhale Kayıt Numaralı “2016 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama Ve Bsk (Bitumlu Sıcak Karışım) Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen […]