Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığınca yayımlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, bibliyografya, gazete, bülten, broşür ve benzeri basılı yayınlar, basılı olmayan manyetik depolama üniteleri ve Adalet Bakanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı resmi internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayınlar için ödenecek telif, işlenme ve eser inceleme ile Yayın Danışma Kurulu […]