Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması Karar No              : 2014/MK-390 BAŞVURUYA KONU İHALE: Kamu İhale Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-480 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 03.07.2014 tarihli ve E:2014/238,K:2014/937 sayılı feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması. KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziantep Üniversitesi […]