KAMU İHALE AVUKATI KİMDİR? GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Bu çalışmamızda kamu ihale avukatı nedir, kamu ihale avukatı ne gibi görevleri yerine getirir, kamu ihale avukatının ifa ettiği hizmetlerin genel avukatlık hizmetlerinden ne gibi farklılıkları vardır, nasıl kamu ihale avukatı olunur, kamu ihale avukatının görev ve sorumlulukları nelerdir, kamu ihale hukukunda uzman olan avukat yardımından faydalanmanın artıları nelerdir gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Kamu ihale avukatının açıklanabilmesi için öncelikle kamu ihale hukuku ve avukat kavramlarının açıklanması gerekmektedir.

Kamu İhale Hukuku Ne Anlama Gelmektedir?

4734 sayılı Kanunda ise ihale Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade etmektedir.

Kamu ihale hukuku ise kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Kamu İhale Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

Kamu ihale hukuku temel olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundan oluşmaktadır. Alt mevzuat metinleri ise mal alım, hizmet ve yapım uygulama yönetmeliklerinin yanı sıra Elektronik İhale Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler, şartnameler, Kamu İhale Genel Tebliğiyle, her ihale için özel olarak düzenlenmiş idari şartnameler, teknik şartnameler ve sözleşme tasarılarıdır.

Avukat Kimdir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 1. Maddesindeki tanıma göre avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, kamu hizmeti ve serbest meslek niteliği taşıyan bir meslektir.

Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Kamu İhale Avukatının Bilgi Sahibi Olduğu Kamu İhale Hukukuna Dair Kaynaklar Nelerdir?

Kamu İhale Avukatı Kimdir?

Kamu ihale avukatı ise genel olarak ihale hukukuna ilişkin tüm aşamalarda danışanın/müvekkilin yanında olarak hukuki yardımda bulunan kişidir.

Kamu İhale Avukatı Tarafından Sunulan Hizmetlerin Genel Avukatlık Hizmetlerinden Ne Gibi Farklılıkları Bulunmaktadır?

Kamu ihale avukatları da diğer serbest avukatlar gibi 1136 sayılı Kanuna tabidirler. Her serbest avukat kamu ihale hukuku alanında faaliyet gösterebilir ancak kamu ihale avukatı yoğunluklu olarak ihale hukuku üzerine çalıştığı ve uzmanlığını bu alanda geliştirdiği için danışana ve müvekkile sağlam bir destek oluşturmaktadır.

Nasıl Kamu İhale Avukatı Olunur?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak bir baroya kayıt olduktan sonra kamu ihale hukuku alanına ilgi duyarak, bu alanda çalışarak bilgi birikimine sahip olan kişiler kamu ihale avukatı olarak adlandırılabilirler.

Kamu İhale Avukatı Ne Gibi Görevleri Yerine Getirir?

İhale sürecinin başından (yani ihale ilanı ve dokümanının incelenmesinden) sonuna kadar (yani idari ve teknik şartnamelerin, sözleşme tasarısının) ihale mevzuatına uygun şekilde düzenlenip uygulandığından emin olmak, uygun olmadığı durumlarda ise gerekli şikayet, itirazen şikayet ve dava yoluna başvurmak ihale avukatının görevidir. Buna ek olarak ihale sürecindeki tüm hukuka aykırılıklara zamanında müdahale ederek;

İşlemlerinin yapılmasıdır.

Kamu İhale Hukukunda Uzman Olan Avukat Yardımından Faydalanmanın Artıları Nelerdir?

İhale sürecinin ilk adımından son adımına kadar alanında yetkin ve tecrübesi olan bir avukattan danışmanlık hizmeti almak her zaman hukuki yardımda bulunanın menfaatine olacaktır. Çünkü ihale öncesinde, ihale sırasında ve ihale sonrasında, ihalede oluşabilecek her hangi bir sorunu çözmekte en büyük yardımcınız alanına hakim bir kamu ihale avukatıdır.

Kamu ihale avukatı, ihaleye katılan ya da katılmayı düşünen isteklilere (gerçek ya da tüzel kişi) ihale süresince eşlik ederek aydınlatan kişidir. Tam anlamıyla kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunar.  yaşanılan her türlü uyuşmazlıkta gerekli olan hukuki işlemleri yapmakla yükümlüdür. İhale hukukuna ait olan bu alanda karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümünü üretir. Ayrıca ihaleye konulacak belgelerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na, şartnameye ve mevzuata uygun olup olmadığını tespit edip, kontrol eder. İhale sonrası, tarafların arasında yaptıkları sözleşmenin şartlarının uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü ve takibini yapar.

Kamu ihale süreci; idarenin işlemlerini, firmaların rekabetçi tutumlarını ve müvekkil ya da danışanın içinde bulunduğu koşullarının göz önünde bulundurulmasını ve öngörü ve tecrübeyle sürecin yönetilmesini elzem hale getiren bir süreçtir.  Bahsi geçen deneyime müvekkil ya da danışan bizzat sahip olsa dahi sürecin hukuki boyutunun iredelenmesinde ortaya çıkan eksiklikler ihalenin kazanılmasının önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Bu nedenle ihale hukuku alanında uzman bir avukat ile ihale sürecinin şekillendirilmesinde devasa bir önem bulunmaktadır. Yöneticilerin ve firma sahiplerinin zamanları sınırlı olmasına karşın yapılacak işleri de bir o kadar fazladır. Buradan hareketle kamu ihale avukatından alınacak hukuki bilgi ve zorunlu yönetim desteğiyle birlikte oluşacak pozitif ilişkinin yıllar boyunca devam ettiği tecrübelerimizle sabittir.    04.11.2021

Kamu İhale Avukatı Tarık Demirel – 0 532 574 36 84 – Strazburg Caddesi No:14/14 , 06570 Çankaya, Ankara Türkiye

Bu makale yalnızca bilgi amaçlı olup yazarın şahsi kanaatini aktarmaktadır, bu makalede bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. Demirel Hukuk Ofisi işbu makalede sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemektedir ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

İhale Hukuku Hakkında Diğer Makalelerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yorum Ekle