Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birini kullanarak indirmesinin yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince Kuruma verilen yöntem belirleme yetkisi çerçevesinde alınan 18/11/2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kurul Kararıile:

– Doküman indirme işlemlerinde EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesi halinde dokümanın istekli olabilecek sıfatıyla indirilmiş kabul edilmesine,

Karar verilmiştir.

Bahsedilen Kurul Kararı doğrultusunda EKAP üzerinde gerekli teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından istekli olabilecek sıfatını kazanmak için doküman indirme uygulamasının kullanılması mümkün kılınmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yorum Ekle