İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 27.03.2024

Karar No : 2024/UH.II-498


İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1503254 İhale Kayıt Numaralı “Taşıma Usulü Malzeme Dahil Yemek Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 30.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşıma Usulü Malzeme Dahil Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Zcatering Taşımacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 16.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine, başvuru sahibince 01.03.2024 tarih ve 134870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/296 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan Eylülüm İnş. Gıda Sosyal Hizm. Tem. Oto Kira. Tic. İhr. İth. AŞ. – Boğaziçi Vip Caterıng İnş. Gıda Tic. İhr. İth. A.Ş İş Ortaklığı tarafından sunulan işletme kayıt belgelerinin kendi adlarına düzenlenmediği, ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin kiraladığı mutfak sahibine ait olduğu, söz konusu ortağın ise kiraladığı mutfağa ait Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kendi adına işletme kayıt belgesi almadığı, ayrıca işin ifasında kullanılacak mutfaklara ait İstanbul iline bağlı ilgili kuruluş tarafından düzenlenen işletme kayıt belgelerinin ayrı ayrı sunulmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale dokümanı kapsamında yer alan düzenlemelerden ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda iş ortaklığını oluşturan tüm ortaklar tarafından ihale tarihi itibariyle geçerli ilgili kuruluşlardan aldıkları İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesinin ayrı ayrı sunulması gerektiği anlaşılmış olup, bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan Eylülüm İnş. Gıda Tem. Oto Kiralama Tic. İhr. İth.AŞ.- Boğaziçi Vip Caterıng İnş. Gıda Temizlik Oto Kira.Tic. İhr. İth AŞ. İş ortaklığının pilot ortağı tarafından Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kendi adına düzenlenen TR-06-K-086294 kayıt nolu işletme kayıt belgesi ile Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kiraladığı mutfağa ilişkin düzenlenen TR-34-K-208890 sayılı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, özel ortak Boğaziçi Vip Caterıng İnş. Gıda Temizlik Oto Kira. Tic. İhr. İth A.Ş. tarafından ise Yalova Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kendi adına düzenlenen TR-77-K-005437 sayılı işletme kayıt belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemeleri ve tespitler çerçevesinde isteklilerin işletme kayıt belgesi sunma zorunluluğunun, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının hem pilot ortağı hem özel ortağı tarafından yerine getirildiği ancak isteklilerce İstanbul il sınırları içerisinde kiralama yoluyla üretim yapılacak mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesinin pilot ortak tarafından beyan edildiği özel ortak tarafından ise söz konusu beyanın bulunmadığı görüldüğünden bu kapsamda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Eylülüm İnş. Gıda Tem. Oto Kiralama Tic. İhr. İth. A.Ş.- Boğaziçi Vip Caterıng İnş. Gıda Tem. Tic. İhr. İth. AŞ. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.