Yılı          2011

Dairesi  5

Karar No              1

İlam No                2

Tutanak Tarihi   18.10.2012

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

İhale İşlemleri

…………. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüklenici ……………..A.Ş.’ye yaptırılan “…………… işi” nde; ihaleye katılamayacak olanlardan olduğu halde, ……………A.Ş.’nin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11. maddesi hükmüne aykırı olacak şekilde, söz konusu ihaleye katılıp ihaleyi kazanmış olmasına rağmen, yatırmış olduğu teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımının uygulanmaması sonucunda neden olunan……………TL tutarındaki kamu zararı ……………. tarih ve ………….. yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile, Yüklenici (Ahiz) ………….. A.Ş.’nin Belediyedeki bütçe emaneti alacağından kesinti yapmak suretiyle tahsil edildiğinden ilişilecek bir husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle