idareler ihale konusu işin ihtiyacının ve niteliklerinin belirlenmesinde belli bir serbestiye sahiptir

İdareler İhale Konusu Alımın İhtiyacına Ve Niteliklerine İlişkin Kriterleri Belirleme Noktasında Belli Bir Serbestiye Sahiptir

Yorum Ekle