Hizmet İşleri Genel Şartnamesindeki “İhtirazi Kayıt” İbaresini İçeren 42 (a) Maddesinin Danıştay Tarafından Hukuka Aykırı Bulunmasının Adli Yargıda Devam Eden Davalara

Yorum Ekle