Tekliflerin Eşit Olması Durumunda Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Tekliflerin Eşit Olması Durumunda Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Yorum Ekle