Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Bulunması Durumunda İlan veya Davet Tarihinden Geriye Doğru Son İki Yıl içinde 4735 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Sözleşme Tutarının Puanlama Kriteri Olarak Değerlendirilmesi Hususunda Alınan 03/11/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-397 Sayılı Kurul Kararı

kamu ihale kurumu

Hizmet Alım İhalelerinde Eşit Teklif Bulunması Durumunda Puanlama Kriteri Nasıl Değerlendirilecektir?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınması gerektiğine karar verilmiştir.

Sonuç

Kararın sonuç kısmının EKAP’ta gerekli teknik altyapı geliştirmelerinin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve EKAP’ta ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurumu Kararına ulaşmak için tıklayınız.