ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi

15 NİSAN 2022 ARTIRIMLI VE EK FİYAT FARKI KANUNU VE DİĞER DÜZENLEMELER

15 Nisan 2022 Artırımlı Fiyat Farkı, Ek Fiyat Farkı, Süre Uzatımı ve Fesih Kanunu

15 Nisan 2022 Tarihinde Resmi Gazete’de MADDE 19- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshine” ilişkin kanun yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

13 Mayıs 2022 Artırımlı Fiyat Farkı, Ek Fiyat Farkı, Süre Uzatımı, Sözleşmenin Feshi Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

13 Mayıs 2022 Tarihinde Resmi Gazete’de 4735 Sayılı Kanunun geçici 6.maddesi kapsamında  Artırımlı Fiyat Farkı , Ek Fiyat Farkı, Süre Uzatımı , Sözleşmenin Feshi Uygulanmasına ilişkin Esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Kamu İhale Kurumu Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmenin Feshi Kanun ve CB Kararına İlişkin Kararlar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

18/05/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-171 Sayılı Kurul Kararı

geçici 6 ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler 2

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

 08/06/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-200 Sayılı Kurul Kararı

geçici 6 ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler 3

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

22.06.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-228 Sayılı Kurul Kararı

gecici 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-4

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

29.06.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-246 Sayılı Kurul Kararı

gecici 5 ve 6ncı maddelerin uygulanmasına ilişkin tereddütler-5

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

26.07.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-268 Sayılı Kurul Kararı

gecici 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-6

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

10/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-292 Sayılı Kurul Kararı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

24/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-308 Sayılı Kurul Kararı

gecici 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-8

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

 7/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-320 Sayılı Kurul Karar

 

gecici 5 ve 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-9

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

21/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-336 Sayılı Kurul Karar

gecici 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-10

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

19.10.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-380  Sayılı Kurul Karar

 

gecici 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-11

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

03.11.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-396 Sayılı Kurul Karar

 

gecici 6ncı maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütler-12

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı yayımlanmıştır.

28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-467 Sayılı Kurul Karar

 

 

İdareden Artırımlı Fiyat Farkı ve Ek Fiyat Farkı Talep Dilekçesi

fiyat farkı dilekçesi

İdarelerden artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı talebinde bulunmak için örnek dilekçeye aşağıda yer verilmiştir.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

İdareden Sözleşmenin Feshi Talep Dilekçesi

sözleşmenin feshi talep dilekçesi

İdarelerden sözleşmenin feshi talebinde bulunmak için örnek dilekçeye aşağıda yer verilmiştir.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

22 ŞUBAT 2022 FİYAT FARKI KANUNU VE DİĞER DÜZENLEMELER

22 Ocak 2022 Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmenin Devri Kanunu

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

22 Ocak 2022 Tarihinde Resmi Gazetede MADDE 11-5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devrine” ilişkin kanun yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

24 Şubat 2022 Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmenin Devri Cumhurbaşkanlığı Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

24 Şubat 2022 Tarihinde Resmi Gazete’de 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun Geçici 5. maddesi kapsamında “ek fiyat farkı ve sözleşmelerin devrine” ilişkin esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanmıştır.

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Kamu İhale Kurumu Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmenin Devri Kanun ve CB Kararına İlişkin Kararlar

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 1

 24.03.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-94 Sayılı Kurul Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 2

30.03.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-101 Sayılı Yeni Kurul Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 3

06.04.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-114 Sayılı Kurul Kararı 

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 4

 13.04.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-129 Sayılı Kurul Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 5

28.04.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-145 Sayılı Yeni Kurul Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 6

18/05/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-169 Sayılı Yeni Kurul Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi – 7

08/06/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-201 Sayılı Kurul Kararı

Sorumsuzluk Beyanı

Bu makale yalnızca bilgi amaçlı olup yazarın şahsi kanaatini aktarmaktadır, bu makalede bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. Demirel Hukuk Ofisi işbu makalede sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemektedir ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Profesyonel hukuki danışmanlık veya avukatlık desteğine ihtiyaç duymanız halinde detaylı bilgi için: Bizimle İletişime Geçin!