iş yönetme belgesi

İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Taahhütte Bulunan Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Ve Yönetim Kurulu Başkanına İş Yönetme Belgesi Düzenlenebilmesi İçin bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ait mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere düzenlenecek belge tutarının belirlenmesine ilişkin 21/09/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-337 Sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.

İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Taahhütte Bulunan Anonim Şirketlerde;

1) Yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanda mühendis olma şartının bulunmadığına, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bu kişilerin mühendis veya mimar olmasının yeterli olduğuna,

2) Bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna görev yapan yönetim kurulu üyelerine düzenlenecek belgenin tutarı belirlenirken sözleşme kapsamında yönetilen iş tutarının, mühendis veya mimar olmayan yönetim kurulu üye sayısı dikkate alınmadan, eş zamanlı olarak görev yapan mühendis veya mimar olan yönetim kurulu üye sayısına bölünerek tespit edilmesi gerektiğine, (örneğin bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna, eş zamanlı olarak anonim şirkette görev yapan ve mimar veya mühendis olan bir yönetim kurulu başkanı ve dört yönetim kurulu üyesinin bulunması ve dört yönetim kurulu üyesinden birinin mühendis veya mimar olmaması durumunda mimar veya mühendis olan üç yönetim kurulu üyesinin her biri için yönetilen iş tutarının 1/3’ü oranında belge düzenleneceğine),

3) Yönetim kurulu başkanı için yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde yönetilen iş tutarının tamamı üzerinden iş yönetme belgesi düzenlenmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kamu İhale Kurumu kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Ekle