30 KASIM 2021 TARİHİNDE YAYINLANAN DÜZENLEMELER İHALE HUKUKUNA YENİ OLARAK NELER GETİRİYOR?

30.11.2021 tarihinde 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerle İhale Mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. İhale mevzuatında gerçekleştirilmiş olan bu değişiklikleri incelemek amacıyla bu makalemizi yazmış bulunmaktayız.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik yönetmelik ve tebliğleri şunlardır:

ARTIK MAL, HİZMET VE YAPIM İHALELERİNDE İHALE MİKTARINA BAKILMADAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF VE TESPİT DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK

Değişiklikten önce mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren düzenlemeler bulunmaktaydı. Bu durum belirli meblağın altındaki ihalelerde aşırı düşük teklif yapılmasını engellemekteydi. İlgili düzenlemelerle ilgili açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu düzenlemelerin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Yapılan değişiklikle ilanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararları üzerine, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre,  ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yahut sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekecektir. Mal alımı ihalelerinde ise, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen kurallar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMASI YAPILAN ELEKTRONİK İHALELERDE TEKLİF YA DA TEVSİK EDİCİ BELGE SUNMAYAN İSTEKLİLERİN SADECE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAK OLUP EK BİR MÜEYYİDE UYGULANMAYACAKTIR

İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasında yapılan elektronik ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda ise teklifi aşırı düşük olan ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak ancak bu istekliler hakkında ayrıca bir yaptırım uygulanmayacaktır.

İHALE HUKUKUNDA SÜRELERİN BAŞLAMA ANI NETLEŞTİRLDİ

20 Aralık 2021 tarihinde doğrudan yürürlüğe girecek düzenlemeye göre ihale sürecinde alınan muhtelif kararların ilgililere bildirilmesine yönelik standart formlarda yer alan başvuru sürelerinin başlangıç tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmış ve söz konusu sürelerin bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı vurgulanarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Detaylı bilgi için Demirel Hukuk Ofisine ulaşınız

Kamu İhale Avukatı Tarık Demirel – 0 532 574 36 84 – Strazburg Caddesi No:14/14 , 06570 Çankaya, Ankara Türkiye

Bu makale yalnızca bilgi amaçlı olup yazarın şahsi kanaatini aktarmaktadır, bu makalede bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. Demirel Hukuk Ofisi işbu makalede sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemektedir ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

İhale Hukuku Hakkında Diğer Makalelerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yorum Ekle